במקום להעביר את היד לעכבר כדי להשתמש בסרגל הכלים, אפשר להשתמש בקיצור המקלדת הבאים. בחלונות ובלינוקס, השתמשו במקש Ctrl+(אות הקיצור). במקינטוש, השתמשו במקש Command+(אות הקיצור).

אותפעולהאותפעולה
cהעתקvהדבק
aלסמן הכלxחתוך
zביטול פעולה אחרונהyבצע שוב
bמודגשiנטוי
uקו תחתיkהוספת/עריכת קישור

לקיצורים הבאים יש קיצורי מקלדת שונים: Alt + Shift + אות. מקינטוש עושה שימוש במקשי Ctrl + Alt + אות.

אותפעולהאותפעולה
1כותרת ברמה 12כותרת ברמה 2
3כותרת ברמה 34כותרת ברמה 4
5כותרת ברמה 56כותרת ברמה 6
nבדיקת איותlיישור לשמאל
jליישר לצדדיםcיישור למרכז
dקו חוצהrיישר לימין
u רשימהaהוספת/עריכת קישור
o1. רשימהsלהסיר קישור
qציטוטmהוספת תמונה
wמצב כתיבה נטולת הפרעותtלהכניס תג להמשך קריאה
pלהכניס תג מעבר עמודhעזרה
xהוספת/הסרת תגית קוד  

קיצורי מקלדת בפוקוס:

Alt + F8סרגל כלים של תמונה (כאשר בוחרים תמונה)
Alt + F9תפריט של העורך (כאשר מופעל)
Alt + F10סרגל כלים של העורך
Alt + F11נתיב אלמנטים

כדי להעביר את הפוקוס לכפתור אחר השתמשו בכפתור Tab או בכפתורי החצים. כדי להחזיר פוקוס לעורך ליחצו על Escape או השתמשו באחד הכפתורים.